• Ośrodek Leczenia Uzależnień

    Leczenie Uzależnień

    W ramach posiadanych wysokich kompetencji
    oraz bazując na autorskich programie leczenia uzależnień,
    jako jedna z nielicznych jednostek medycznych w Polsce
    leczymy uzależnienia u osób dorosłych i młodzieży.

Ośrodek Leczenia Uzależnień

Leczenie Uzależnień

Zasadniczą metodą leczenia uzależnienia w naszym ośrodku jest psychoterapia uzależnienia, natomiast postępowanie medyczne ma wymiar wspomagający psychoterapię uzależnienia i jest nakierowane głównie na leczenie zespołów abstynencyjnych oraz farmakologiczne wsparcie psychoterapii.W naszym ośrodku fundamentem leczenia uzależnień jest podejście terapeutyczne w nurcie humanistycznym oraz poznawczo - behawioralnym.

Podstawowe cele psychoterapii podczas procesu leczenia uzależnień

Zachowanie trwałej abstynencji.
Poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego.
Nabycie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych.

Czas niezbędny do przeprowadzenia skutecznej terapii w ramach programu leczenia uzależnień GoodWay to minimum 18 miesięcy. Pierwszym etapem jest, podstawowy program psychoterapii uzależnienia w systemie stacjonarnym w Drohiczyńskim Ośrodku Leczenia Uzależnień GoodWay.
Po zakończonej terapii stacjonarnej osoby uzależnione, w celu kontynuowania leczenia, kierowane są do dalszej psychoterapii w ramach sieci Patronackich Poradni Leczenia Uzależnień oraz pozostałych placówek oferujących program terapii pogłębionej.

W Ośrodku Leczenia Uzaleznień GoodWay Przeprowadzamy:

Czy Ciebie lub osobę Tobie Bliską,
dotyka problem uzależnienia?

Nasz doświadczony zespół Terapeutów i Psychologów, wie jaką drogę obrać by nasza pomoc była skuteczna.
Opracowany przez nasz zespół autorski program leczenia daje wysoką szansę na wyjście z nałogu,
lecz pierwszy krok zależy od Ciebie...