Autorski Program Leczenia Uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Autorskie – intensywne, programy terapeutyczne zostały opracowane przez zespół certyfikowanych Specjalistów Psychoterapii Uzależnień – zgodnie ze standardami europejskimi.

Oferowana przez nas terapia holistyczna, w równej mierze bierze pod uwagę aspekty psychiczne, cielesne oraz duchowe każdego pacjenta., Odznacza się skutecznością leczenia, ponieważ oferowany przez nas program dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb pacjenta.

„GoodWay” to program autorski, bazujący na dokładnej diagnozie klinicznej. Szczególnym nacisk kładziemy na pracę terapeutyczną, opartą na relacji, zasobach, koncentracji na rozwiązaniach, oraz motywowaniu pacjenta do zmiany.

Terapia GoodWay zakłada wieloczynnikowe podłoża trudności psychicznych, uwzględnia fakt, iż prawie żaden problem nie ma pojedynczej przyczyny. Tym samym problemy pacjenta traktujemy indywidualnie oraz wielowarstwowo.

W Centrum Leczenia Uzależnień GoodWay to klient jest podmiotem dokonującym wyboru celu, terapeuta zaś osobą wyjaśniającą i towarzyszącą w jego osiągnięciu. Relacja pomiędzy terapeutą a pacjentem, jej jakość, są istotnym elementem oferowanego przez nas procesu psychoterapeutycznego.

Pobyt w Centrum Leczenia Uzależnień GoodWay przygotowuje pacjenta do okresu po zakończeniu terapii oraz do płynnego powrotu do ról życiowych. Łączymy terapię z odbudowywaniem umiejętności ułatwiających samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. Terapia w GoodWay to „dobra droga” do poznania i uczenia się przede wszystkim siebie, poznania swoich mocnych stron oraz tego, czego nam brakuje do pełni życia. Kolejnym krokiem jest poszukiwanie możliwości własnego rozwoju.

Terapia UzależnieńProgram Weekendowy

Terapia Uzależnień
Program Weekendowy

Terapia w trybie weekendowym trwająca 6 miesięcy.

Czy Ciebie lub osobę Tobie Bliską,
dotyka problem uzależnienia?

Nasz doświadczony zespół Terapeutów i Psychologów, wie jaką drogę obrać by nasza pomoc była skuteczna.
Opracowany przez nasz zespół autorski program leczenia daje wysoką szansę na wyjście z nałogu,
lecz pierwszy krok zależy od Ciebie...