Leczenie Uzależnień

Leczenie Uzależnienia Od Alkoholu

Zasadniczą metodą leczenia uzależnieni od alkoholu w naszym ośrodku jest psychoterapia uzależnienia, natomiast postępowanie medyczne ma wymiar wspomagający psychoterapię uzależnienia i jest nakierowane głównie na leczenie zespołów abstynencyjnych oraz farmakologiczne wsparcie psychoterapii. W naszym ośrodku fundamentem leczenia alkoholizmu jest podejście terapeutyczne w nurcie humanistycznym oraz poznawczo - behawioralnym.

Choroba alkoholowa jest powszechnym problemem zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet – nie ma typowej grupy społecznej która byłaby szczególnie narażona, problem dotyczy tak samo wszystkich. Również ludzi wysoko funkcjonujących, bardzo młodych - także studentów oraz młodzież. Specjaliści centrum leczenia GoodWay posiadają ogromną wiedzę o leczeniu uzależnienia od alkoholu, a opracowany przez nasz zespół autorski program leczenia daje wysoką szansę na walkę z nałogiem.

Leczenie Alkoholizmu - PODSTAWOWE CELE PSYCHOTERAPII uzależnień PODCZAS
PROCESU LECZENIA UZALEŻNIEnia od alkoholu


Zachowanie trwałej abstynencji.
Poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego.
Nabycie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych.

Czas niezbędny do przeprowadzenia skutecznej terapii uzależnień
w ramach programu leczenia uzależnienia od alkoholu GoodWay to minimum 18 miesięcy.

Pierwszym etapem jest, podstawowy program psychoterapii uzależnienia w systemie stacjonarnym w Drohiczyńskim Ośrodku Leczenia Uzależnień GoodWay.
Po zakończonej terapii stacjonarnej osoby uzależnione, w celu kontynuowania leczenia, kierowane są do dalszej psychoterapii w ramach sieci Patronackich Poradni Leczenia Uzależnień oraz pozostałych placówek oferujących program terapii pogłębionej.

Terapia Uzależnienia Od Alkoholu
w naszym ośrodku ma trzy równoległe wymiary

Program Stacjonarny Program Weekendowy Program Aftercare

Leczenie uzależnienia od alkoholu - Kroki Działania

Detoks Po Alkoholowy

Detoks Po Alkoholowy

Odtruwanie Organizmu i Motywacja
Terapia Uzależnień

Terapia Uzależnień

Przejdź nasz autorski program terapii uzależnienia od alkoholu
Program Aftercare

Program Aftercare

Wspomaganie Życia w Trzeźwości

Czy Ciebie lub osobę Tobie Bliską,
dotyka problem uzależnienia?

Nasz doświadczony zespół Terapeutów i Psychologów, wie jaką drogę obrać by nasza pomoc była skuteczna.
Opracowany przez nasz zespół autorski program leczenia daje wysoką szansę na wyjście z nałogu,
lecz pierwszy krok zależy od Ciebie...