Ośrodek Terapii Uzależnień

Terapia Uzależnienia Od leków

Terapia uzależnienia od leków w Centrum Leczenia Uzależńień GoodWay prowadzona jest w nurcie humanistycznym.
W naszym myśleniu o uzależnieniu wychodzimy z saluotegentycznego podejścia do choroby, poszukującego w człowieku zasobów do zdrowienia i dobrego funkcjonowania psychospołecznego.

Traktujemy każdego pacjenta indywidualnie, planując razem z nim program psychoterapii w założeniu, że pacjent jest partnerem i aktywnym uczestnikiem procesu własnej terapii. Terapeuta, poprzez budowanie dobrej relacji, opartej na towarzyszeniu pacjentowi w przyglądaniu się swojej drodze życiowej staje się osobą wspierającą jego zmianę. Rolą terapeuty jest wyznaczanie kierunku i takie prowadzenie pacjenta, by potrafił on świadomie zobaczyć, w jakiej rzeczywistości obecnie funkcjonuje, zrozumiał przyczynę swojego problemu i odnalazł drogę wyjścia z uzależnienia od leków.

W terapii osób uzależnionych od leków korzystamy z wielu podejść, jednak na pierwszym jej etapie szczególny nacisk kładziemy na metodę poznawczo-behawioralną, jako najskuteczniejszą, opisaną klinicznie metodę leczenia lekomanii. Pracujemy z systemem przekonań pacjenta, powstałych jeszcze w dzieciństwie, ale i kształtującym się również w późniejszym życiu, które to mają ogromny wpływ na jego emocje, myślenie i zachowanie. U ich podstaw stoi system rodzinny, panujące w nim role, sojusze, przekazy na życie. Dotarcie do tych przekonań pozwala na zdobycie wiary w siebie i swoje możliwości, wybór drogi rozwoju i dbałości o siebie i bliskich, pozwala na rozstanie z destrukcyjnym zażywaniem leków lub podejmowaniem destruktywnych zachowań.

Terapię uzależnienia od leków opieramy na dialogu motywującym do zmiany. Rezygnujemy z bolesnej (stosowanej dotychczas w lecznictwie odwykowym) konfrontacji - na rzecz uzyskania wglądu we własne życie i motywacji do zmiany, poprzez zadawanie pytań otwartych, angażowanie pacjenta we własną terapię, pomoc w formułowaniu przez niego problemów, pokonywaniu ambiwalencji i podejmowaniu samodzielnej decyzji dotyczącej dalszego życia. Towarzyszymy pacjentowi w planowaniu zmiany i jej podtrzymywaniu. Dzięki stosowaniu profilaktyki prozdrowotnej, uważności na siebie i otaczający świat, dzięki odkryciu zasobów własnych, nasz klient ma duże szanse na satysfakcjonujące życie i trzeźwe życie. Staramy się unikać stygmatyzacji k, nie używamy potocznego określenia ,,alkoholik’’ , nie oceniamy pacjenta, a jedynie towarzyszymy mu w jego poszukiwaniach motywacji do zmiany.

W trakcie terapii uzależnienia od leków nasi klienci mogą również uczyć się wielu cennych umiejętności takich jak asertywność, radzenie sobie ze stresem i z emocjami. Warsztaty te pomagają zwiększyć poczucie sprawczości i kontroli nad życiem, a także uczą stawiania granic i pomagają w budowaniu pozytywnej samooceny.

Oferujemy również programy dla osób, które ukończyły terapię, ale pragną przepracować z terapeutą inne, ważne dla nich problemy. Dla tych osób istnieje możliwość odbycia psychoterapii pogłębionej w trybie jednego spotkania weekendowego w miesiącu. Spotkania psychoterapeutyczne realizowane będą w nurcie analitycznym.

Ponadto, mając na względzie rodziny naszych pacjentów,oferujemy weekendowe spotkania dla osób będących w związkach z partnerami nadużywającymi leków. Poprzez lepsze zrozumienie siebie i swojego uwikłania w uzależnienie partnera/partnerki, rodzina pacjenta jest w stanie poprawić własne funkcjonowanie. Program ten prowadzony jest w nurcie poznawczo behawioralnym i systemowym.

Terapia Lekomanii
w naszym ośrodku ma trzy równoległe wymiary

Program Stacjonarny Program Weekendowy Program Aftercare

Leczenie uzależnienia od leków - Kroki Działania

Detoks Po Lekowy

Detoks Po Lekowy

Odtruwanie Organizmu i Motywacja
Terapia Uzależnień

Terapia Uzależnień

Przejdź nasz autorski program terapii uzależnienia od alkoholu
Program Aftercare

Program Aftercare

Wspomaganie Życia w Trzeźwości

Czy Ciebie lub osobę Tobie Bliską,
dotyka problem uzależnienia?

Nasz doświadczony zespół Terapeutów i Psychologów, wie jaką drogę obrać by nasza pomoc była skuteczna.
Opracowany przez nasz zespół autorski program leczenia daje wysoką szansę na wyjście z nałogu,
lecz pierwszy krok zależy od Ciebie...