Centrum Leczenia Uzależnień GoodWay tworzy wysokiej klasy personel z imponującym doświadczeniem zdobytym w ośrodkach państwowych i prywatnych, w kraju i za granicą. Stworzony przez zespół autorski program leczenia realizują wykwalifikowani terapeuci, pedagodzy, psycholodzy, socjoterapeuci, lekarze psychiatrzy, lekarze anestezjolodzy, pielęgniarki, dietetyk, trenerzy sportowi, a także goście – specjaliści z różnych dziedzin, którzy przyczyniają się do rozwoju osobistego pacjentów.

Centrum Leczenia Uzależnień GoodWay oraz sieć Patronackich Poradni Leczenia Uzależnień GoodWay, zostały powołane przez Firmę PROLIFE Sp. z o.o. oraz organizację pozarządową działającą na rzecz promocji i ochrony zdrowia w szczególności leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych Fundacja GoodWay. Nasze centrum realizuje zadania leczenia w oparciu o Oddział Detoksykacji, Centrum Leczenia Uzależnień GoodWay, Patronackie Poradnie Terapii Uzależnień oraz Poradnie Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia GoodWay.

Centrum funkcjonuje zgodnie z wytycznymi utworzonymi dla jednostek medycznych. Dzięki temu, iż jesteśmy częścią Grupy Medycznej PROLIFE, pacjenci mają pewność co do jakości udzielanych przez nas świadczeń oraz bezpiecznej procedury medycznej.

Jesteśmy jedną z nielicznych placówek medycznych w Polsce, która kompleksowo, a co najważniejsze zgodnie z obowiązującymi światowymi normami, podejmuje się leczenia uzależnień w ramach posiadanych kompetencji oraz autorskich programów leczenia uzależnień. Oferowany klientom program leczenia zakłada wieloczynnikowe podłoża trudności psychicznych uwzględniający fakt, iż prawie żaden problem nie ma pojedynczej przyczyny Tym samym problemy pacjenta traktujemy indywidualnie oraz wielowarstwowo.

W Centrum Leczenia Uzależnień GoodWay to pacjent jest podmiotem dokonującym wyboru celu, terapeuta zaś jest osobą wyjaśniającą i towarzyszącą w jego osiągnięciu. Nawiązanie relacji terapeutycznej możliwe jest wtedy, gdy pacjent i terapeuta spotykają się na tym samym poziomie rozumienia. Relacja pomiędzy terapeutą a pacjentem, oraz jej jakość, są istotnym elementem oferowanego przez nas procesu leczenia uzależnień.

Czy Ciebie lub osobę Tobie Bliską,
dotyka problem uzależnienia?

Nasz doświadczony zespół Terapeutów i Psychologów, wie jaką drogę obrać by nasza pomoc była skuteczna.
Opracowany przez nasz zespół autorski program leczenia daje wysoką szansę na wyjście z nałogu,
lecz pierwszy krok zależy od Ciebie...