Aplikacja Anioł Stróż www.aniolstroz.com.pl

Anioł Stróż, to darmowa aplikacja dla osób starających się wyjść z uzależnienia od alkoholu, narkotyków, etc. Głównym celem aplikacji jest przypominanie o kilku bardzo ważnych elementach abstynencji, dlatego w jej skład, oprócz kalendarza trzeźwości oraz 12 kroków i 12 tradycji, wchodzą: powiadomienia (przypomnienia) o 24 godzinach bez picia, zażywania, etc. oraz o programie HALT.Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii
w Warszawie www.ptzn-waw.org

Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie jest organizacją pożytku publicznego, działającą na rzecz dzieci i młodzieży, a więc także – kształtowania oblicza naszego przyszłego społeczeństwa, które dzisiejsi młodzi będą już niedługo tworzyć. Instytucja organizuje, letnie obozy profilaktyczno-artystyczne, na których dzieci tworzą prezentowane potem w środowisku szkolnym musicale z konstruktywnym przesłaniem, program profilaktyki rówieśniczej Młodzieżowe Ochotnicze Pogotowie Rówieśnicze, szkolenia liderów młodzieżowych pomagających swoim rówieśnikom w środowisku szkolnym, program rówieśniczej edukacji obywatelskiej, wspomagający wydawanie młodzieżowego miesięcznika „Korniszon”, profilaktykę zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży – warsztaty profilaktyczne w szkołach, międzyszkolny program edukacji rówieśniczej „Po Drugiej Stronie Lustra” i przegląd spektakli profilaktycznych tworzonych przez młodzież, inspirujący do pozytywnych zmian na rzecz bezpiecznego środowiska szkolnego, programy korekcyjne dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, integracyjne wyjazdy warsztatowe i obozy socjoterapeutyczne dla dzieci i rodziców.Portal Psychologiczny www.psychologia.net.pl

Celem portalu jest popularyzowamie psychologii i innych nauk społecznych, wymiana doświadczeń między osobami profesjonalnie zajmującymi się psychologią oraz umożliwienie swobodnej wymiany poglądów. Portal traktuje naukę jako poszukiwanie prawdy. Szukając jej nie ogranicza się do jednego środowiska, czy do jednego kierunku teoretycznego. W kwestiach kontrowersyjnych publikuje artykuły różnych Autorów, wyrażających odmienne poglądy, ułatwiając w ten sposób Czytelnikowi samodzielne wyrobienie sobie własnego zdania. Zwłaszcza dział "Kontrowersje" umożliwia Czytelnikowi zapoznanie się z zagadnieniami, co do których nie ma zgody wśród psychologów oraz poznanie różnych opinii na ten sam temat.


Czy Ciebie lub osobę Tobie Bliską,
dotyka problem uzależnienia?

Nasz doświadczony zespół Terapeutów i Psychologów, wie jaką drogę obrać by nasza pomoc była skuteczna.
Opracowany przez nasz zespół autorski program leczenia daje wysoką szansę na wyjście z nałogu,
lecz pierwszy krok zależy od Ciebie...