Poradnia Leczenia Uzależnień

Porady Psychoterapeutyczne

Czasami trudno jest samemu stawić czoła jakimś problemom. Jest dużo łatwiej, gdy w drodze znajdziemy towarzysza, przewodnika, który nam pomoże przejść przez ciemne obszary naszego umysłu. Psychoterapeuta to właśnie taki towarzysz, którego celem jest pomagać ludziom w patrzeniu na rzeczywistość w inny, nieznany im dotąd sposób. Pozwala to z kolei rozwiązać dręczące ich problemy i przez to w znaczący sposób poprawić jakość ich życia.

Już na pierwszym spotkaniu ma miejsce wstępne rozeznanie się co do charakteru zgłaszanych problemów i terapeuta wraz ze swoimi klientami może podjąć decyzję co do możliwości podjęcia przez nich psychoterapii bądź innej formy pomocy. Najczęściej taka diagnoza zajmuje od dwóch do trzech spotkań.

Niezależnie od stosowanych konkretnych metod psychoterapeutycznych podstawą skuteczności procesu terapeutycznego jest dobra diagnoza psychologiczna. Proces diagnostyczny trwa nieprzerwanie od momentu pierwszego kontaktu do ostatniego spotkania, na którym zapada decyzja o zakończeniu psychoterapii na wskutek osiągnięcia jej celów. Często cele stawiane na początku ulegają zmianie w wyniku poszerzenia dotychczasowej wiedzy terapeutycznej o nowe fakty. Terapeuta dokonuje diagnozy na podstawie informacji uzyskanych z analizy treści rozmowy z klientami jak i na podstawie obserwacji ich zachowania, w tym zwłaszcza ich reakcji emocjonalnych na daną sytuację.

W każdego rodzaju podejściu terapeutycznym jak również w terapii prowadzonej w nurcie humanistycznym, głównym warunkiem skutecznej pomocy jest nawiązanie specyficznej relacji emocjonalnej pacjenta z psychoterapeutą, która sprzyja temu, że pacjent może odczuwać różne emocje i potrzeby, które przeżywa w kontakcie z innymi ważnymi dla niego osobami w codziennym życiu. Wspólne poznawanie z terapeutą charakterystycznych dla danej osoby potrzeb, uczuć, myśli i przekonań pomaga w lepszym poznawaniu siebie samego oraz praw rządzących relacjami między różnymi ludźmi. Taka wiedza pomaga w kierowaniu swoim życiem w zdrowy, a nie destrukcyjny sposób, a w konsekwencji również w uporaniu się ze zgłaszanymi problemami.

Czy Ciebie lub osobę Tobie Bliską,
dotyka problem uzależnienia?

Nasz doświadczony zespół Terapeutów i Psychologów, wie jaką drogę obrać by nasza pomoc była skuteczna.
Opracowany przez nasz zespół autorski program leczenia daje wysoką szansę na wyjście z nałogu,
lecz pierwszy krok zależy od Ciebie...