Ośrodek Terapii Uzależnień

Terapia Uzależnień Program Aftercare

Jako jedyni w Polsce zapewniamy możliwość kontynuacji terapii Aftercare w systemie ambulatoryjnym po zakończeniu pobytu w Centrum GoodWay w Patronackich Poradniach Leczenia Uzależnień GoodWay usytuowanych w całym kraju.

Czym jest nasz autorski Program Aftercare?

Nasze zaangażowanie na rzecz pacjentów nie kończy się przy wypisie. Aftercare to program zaradczy, znany również jako dalsza opieka po zakończonym podstawowym programie leczenia.

Zasadnicze znaczenie dla procesu aftercare jest zachęcanie absolwentów do wzięcia udziału w dalszej terapii pogłębionej w Patronackich Poradniach Leczenia Uzależnień GoodWay, jak również do pozostania w kontakcie i udziału w warsztatach, w celu rozwiązania swoich szczególnych obaw oraz zapobiegania nawrotom choroby.

Badania wskazują, że po leczeniu odsetek nawrotów jest najwyższy w ciągu pierwszych trzech miesięcy po zakończeniu leczenia. Dlatego nasz zespół terapeutów, jeśli tylko klient wyrazi na to zgodę, będzie z nim w kontakcie w ciągu tego okresu.Szczegóły
Programu AFTERCARE

W zależności od potrzeb pacjenta czas trwania terapii w ramach programu AFTTERCARE trwa około 8 miesięcy. Program jest skierowany dla pacjentów którzy ukończyli program na etapie podstawowym - w programie ukierunkowanym na abstynencję, w którym to programie pacjenci nabyli umiejętności oraz wiedzę min.:

- rozpoznaje u siebie uzależnienie
- akceptuje fakt bycia osobą uzależnioną i ograniczenia z tego płynące
- rozpoznaje głód alkoholu i radzi sobie z nim
- wie, że nie potrafi kontrolować swojego picia, podejmuje samodzielna decyzję o utrzymywaniu abstynencji
- świadomie stosuje się do zasad trzeźwienia wypracowanych w czasie terapii
- przejmuje odpowiedzialność za swoje dalsze życie
- potrafi w inny, niż za pomocą alkoholu czy narkotyku sposób radzić sobie z emocjami
- lepiej rozumie siebie i innych
- jest gotów do dalszej pracy nad sobą


Formy
Terapii AFTERCARE

Psychoterapia indywidualna

Terapia odbywa się 1x tygodniowo i prowadzona jest ambulatoryjnie we wskazanej przez Centrum Leczenia Uzależnień GoodWay Patronackiej Poradni Leczenia Uzależnień. Zakres tematyczny psychoterapii indywidualnej wynika z indywidualnych problemów i potrzeb pacjenta. Celem terapii jest poprawa rozumienia siebie, wgląd w istotę problemów, ich etiologię, oraz poszukiwanie przez pacjenta optymalnych dla siebie rozwiązań. Tematy psychoterapii nie dotykają już tak mocno problemów związanych z nadużywaniem alkoholu czy środków psychoaktywnych, ale często bywa tak, że pracując nad problemami pacjenci wracają do okresu nadużywania przez siebie powyższych.

Psychoterapia Grupowa

Terapia grupowa – 2 spotkania w tygodniu i jest również prowadzona ambulatoryjnie we wskazanej przez Centrum Leczenia Uzależnień GoodWay Patronackiej Poradni Leczenia Uzależnień.

Tematyka zajęć grupowych:

1. Co się zmieniło w moim życiu od kiedy nie piję. Są to zajęcia poświęcone odkrywaniu swoich zasobów i sukcesów, oparte o pozytywne doświadczenia pacjentów
2. Czym jest dla mnie rozwój osobisty. Pacjenci uświadamiają sobie swoje własne pomysły na rozwój osobisty.
3. Moje potrzeby i trudności w ich zaspokajaniu. Zajęcia poświęcone odkrywaniu potrzeb własnych i trudności pojawiających się w ich zaspokajaniu.
4.Kim jestem, moja tożsamość osobista. Pacjenci określają swoją tożsamość, wybierają to, co dla nich najważniejsze. Jest to istotny wyznacznik kierunku ich rozwoju osobistego.
5. Wstyd. To zajęcia na których pacjenci nie pracują już nad wstydem z okresu picia i za ten okres, jak było na terapii podstawowej ,ale znaczniej głębiej. Pacjenci pracują nad własnymi wstydami, odkrywają je, odkrywają ich etiologię , oswajają wstyd, uczą się sobie z nim radzić.
6. Praca nad samooceną. Warsztat ,, Polubić siebie’’. Praca terapeutyczna nad podnoszeniem samooceny. Odkrywanie krytyka wewnętrznego, badanie przekonań na temat siebie i, ich etiologii. Odkrywanie źródeł i znaczeń przekonań i praca z przekonaniami. ( według Ellisa lub Becka).
8. Warsztat pracy nad asertywnością.
8. Praca terapeutyczna ze złością. Uświadamianie pacjentom źródeł złości, co kryje się pod ich złością, czego ona jest emanacją oraz dlaczego reagują złością i jak mogą to zmienić.
9. Praca terapeutyczna z poczuciem winy. Urealnianie poczucia winy, przejmowanie odpowiedzialności za to co się stało, planowanie zadośćuczynienia i zadośćuczynienie osobom pokrzywdzonym przez siebie.
10. Praca terapeutyczna z poczuciem krzywdy. Praca z krzywdą doznaną w dzieciństwie. Przepracowanie traumy, odbarczenie siebie z poczucia winy, rozpoczęcie procesu wybaczania i uwalnianie się od toksycznej krzywdy.
11. Relacje interpersonalne. Analiza własnych trudności w relacjach z rodziną i otoczeniem społecznym. Analiza podłoża trudności. Praca nad zmianą. Zajęcia prowadzone z elementami treningu interpersonalnego.
12. Dbałość o siebie. Zajęcia mające na celu zwrócenie uwagi na potrzeby całości organizmu, na istotę dążenia do uzyskania harmonii wewnętrznej.
12. Duchowość i wartości.


Terapia UzależnieńProgram Weekendowy

Terapia Uzależnień
Program Weekendowy

Terapia w trybie weekendowym trwająca 6 miesięcy.

Czy Ciebie lub osobę Tobie Bliską,
dotyka problem uzależnienia?

Nasz doświadczony zespół Terapeutów i Psychologów, wie jaką drogę obrać by nasza pomoc była skuteczna.
Opracowany przez nasz zespół autorski program leczenia daje wysoką szansę na wyjście z nałogu,
lecz pierwszy krok zależy od Ciebie...