Ośrodek Terapii Uzależnień

Terapia Uzależnień Program Ograniczania Picia

Program ograniczania picia dla osób, które nie mają gotowości uczestniczenia w programach ukierunkowanych na abstynencję. Jest to 8 weekendowych spotkań.

Oferujemy również programy dla osób, które ukończyły terapię, ale pragną przepracować z terapeutą inne, ważne dla nich problemy. Dla tych osób istnieje możliwość odbycia psychoterapii pogłębionej w trybie jednego spotkania weekendowego w miesiącu. Spotkania psychoterapeutyczne realizowane będą w nurcie analitycznym.

Program Ograniczania Picia
Etap I Angażowanie - czy możemy iść razem?

Terapeuta nawiązuje z pacjentami dobrą relację. Omawia z nimi powody, dla których chcą realizować program ograniczania picia. Zadaje otwarte pytania, stosuje dużo odzwierciedleń, tak , aby to pacjenci mieli jak najwięcej miejsca dla swoich wypowiedzi. Terapeuta słucha o problemach pacjentów, dopytuje o ich cele i wartości.


Program Ograniczania Picia
Etap II Ukierunkowywanie - dokąd idziemy?

Pacjenci zgłaszający się do tego konkretnego programu wiedzą już czego chcą, chcą pić mniej, ograniczyć picie alkoholu. Nie wiedzą jednak jak to ograniczanie ma wyglądać w praktyce, mają wiele ambiwalencji i wątpliwości. Na tym etapie terapeuta stosuje elementy edukacyjne o programach redukcji szkód. Terapeuta pracuje tu również nad łączeniem strat życiowych z piciem alkoholu. Pacjenci ustalają i nazywają problem.


Program Ograniczania Picia
Etap III Wywoływanie - po co idziemy?

Praca nad ambiwalencją pacjentów z naciskiem na korzyści z ograniczania picia. Pacjenci rozważają swoje za i przeciw, dokonują bilansu decyzyjnego. Terapeuta zmierza w kierunku wywoływania mowy ku zmianie i osłabiania mowy podtrzymującej. Terapeuta rozmawia tu motywująco, wzmacniając postanowienie pacjentów i pokazując korzyści jakie mogą mieć oni z ograniczenia picia alkoholu.


Program Ograniczania Picia
Etap IV Planowanie - jak mamy iść, żeby dojść tam gdzie chcemy?

Terapeuta uzależnień wspólnie z pacjentami ogląda ich wzorce picia , pacjenci uczą się obliczać porcje standardowe alkoholu. Wykonują badanie dotyczące głębokości uzależnienia (wg. DSM V i ASD). Dyskutują o wynikach badania. Dzielą się swoimi wątpliwościami, terapeuta pomaga w ich rozwiewaniu.


Terapia UzależnieńProgram Weekendowy

Terapia Uzależnień
Program Weekendowy

Terapia w trybie weekendowym trwająca 6 miesięcy.

Czy Ciebie lub osobę Tobie Bliską,
dotyka problem uzależnienia?

Nasz doświadczony zespół Terapeutów i Psychologów, wie jaką drogę obrać by nasza pomoc była skuteczna.
Opracowany przez nasz zespół autorski program leczenia daje wysoką szansę na wyjście z nałogu,
lecz pierwszy krok zależy od Ciebie...