Ośrodek Terapii Uzależnień

Terapia Uzależnień Program Weekendowy

Terapia weekendowa, przeznaczona jest dla osób, które z rożnych przyczyn nie mają możliwości skorzystania z programu terapii stacjonarnej. Podstawowym celem terapii jest zwiększenie zdolności utrzymywania abstynencji, usuwanie zaburzeń, rozwiązywanie problemów osobistych, rozwijanie zdolności do zdrowego życia. Terapia uzależnień w formie weekendowej, realizowana w Centrum Leczenia Uzależńień GoodWay prowadzona jest w nurcie humanistycznym.
W naszym myśleniu o uzależnieniu wychodzimy z saluotegentycznego podejścia do choroby, poszukującego w człowieku zasobów do zdrowienia
i dobrego funkcjonowania psychospołecznego.

Traktujemy każdego pacjenta indywidualnie, planując razem z nim program psychoterapii w założeniu, że pacjent jest partnerem i aktywnym uczestnikiem procesu własnej terapii. Terapeuta, poprzez budowanie dobrej relacji, opartej na towarzyszeniu pacjentowi w przyglądaniu się swojej drodze życiowej staje się osobą wspierającą jego zmianę. Rolą terapeuty jest wyznaczanie kierunku i takie prowadzenie pacjenta, by potrafił on świadomie zobaczyć, w jakiej rzeczywistości obecnie funkcjonuje, zrozumiał przyczynę swojego problemu i odnalazł drogę wyjścia.

Weekendowe Leczenie Uzależnień
Diagnostyka

Rozpoczyna go rzetelna diagnoza stanu psychicznego pacjenta. Diagnozujemy problem, nie tylko poszukując odpowiedzi na pytanie o samo uzależnienie, ale i o jego głębokość (wg. DSM 5, Skali ADS, skali SADD). Badamy problemy pacjenta w różnych obszarach jego życia. Nie bez znaczenia jest tu ich etiologia. Wywiad kliniczny dotyczy różnych aspektów życia pacjenta, w tym rodziny pochodzenia, nauki szkolnej, traum z dzieciństwa , rodziny obecnej, funkcjonowania społecznego, chorób somatycznych i ewentualnych problemów o charakterze organicznym. Nie wystarczy leczyć objawy, zajmujemy się również ich przyczyną. Istotna jest tu odpowiedź na pytanie, czy pod objawami uzależnienia nie kryją się inne istotne zaburzenia takie jak: adaptacyjne, lękowe, osobowościowe, głębsze psychiczne a także związane z zespołem stresu pourazowego. Każdy pacjent traktowany jest indywidualnie i dla każdego terapeuta, w oparciu o badanie specjalistyczne, w tym psychologiczne, wspólnie z psychologiem i pacjentem ustala indywidualny plan terapii.

Możliwe i wskazane jest włączenie do terapii weekendowej naltreksonu. Jest to lek stosowany na świecie, jako wspomagający w procesie leczenia uzależnienia od alkoholu, , zbadany i opisany klinicznie, o dużej skuteczności. Pacjent przyjmuje go, gdy odczuwa ochotę na picie. Lek sprawia, że przyjemność z picia alkoholu jest mniejsza.


Weekendowe Leczenie Uzależnień
Motywowanie do zmiany

Po ustaleniu diagnozy rozpoczyna się etap motywowania do zmiany. Od pierwszej chwili spotkania z pacjentem terapeuta pracuje z nim w duchu dialogu motywującego do zmiany nawiązując dobry sojusz terapeutyczny oparty na współpracy. Terapeuta pomaga pacjentowi w nazwaniu jego problemu, rozwiewa ambiwalencję dotyczącą zmiany, towarzyszy przy dokonywaniu wyboru drogi i planowaniu. Jest to relacja oparta na współpracy i towarzyszeniu, bez jakichkolwiek oddziaływań konfrontacyjnych. Jeśli dochodzi do konfrontacji, to tylko takiej , którą pacjent sam dokonuje. Oddziaływania terapeuty nacechowane są empatią i zrozumieniem. Terapeuta pracuje na zasobach pacjenta uwypuklając je i dając wsparcie i nadzieję. Pacjent sam dokonuje wyborów ponieważ to on wie najlepiej, co jest mu potrzebne.


Weekendowe Leczenie Uzależnień
Terapia Indywidualna

Terapia indywidualna odbywa się jeden raz w czasie każdego pobytu weekendowego.


Weekendowe Leczenie Uzależnień
Terapia Grupowa

Terapia grupowa trwająca 6 miesięcy w trybie weekendowym: - pierwsze dwa miesiące spotkania odbywają się raz w tygodniu (osiem weekendów) - następne cztery miesiące zajęcia terapeutyczne odbywają się raz w miesiącu (cztery weekendy). Zajęcia odbywają się od piątku wieczorem i trwają do późnego niedzielnego wieczoru. Terapia grupowa prowadzona jest w duchu dialogu motywującego do zmiany. Terapeuta nie głosi, ale dopytuje poprzez stawianie pytań otwartych, stosuje odzwierciedlania proste , wzmocnione, złożone. Pacjent jest tu aktywnym podmiotem, który ma możliwość samodzielnego odnoszenia się do przekazywanych mu treści.


Terapia UzależnieńProgram Weekendowy

Terapia Uzależnień
Program Weekendowy

Terapia w trybie weekendowym trwająca 6 miesięcy.

Czy Ciebie lub osobę Tobie Bliską,
dotyka problem uzależnienia?

Nasz doświadczony zespół Terapeutów i Psychologów, wie jaką drogę obrać by nasza pomoc była skuteczna.
Opracowany przez nasz zespół autorski program leczenia daje wysoką szansę na wyjście z nałogu,
lecz pierwszy krok zależy od Ciebie...